Publicat pe

Adormirea Maicii Domnului, prăznuită azi 15 august 2020

Icoana Fecioarei Maria cu pruncul Iisus - Izvorul Tamaduirii

Adormirea Maicii Domnului, prăznuită azi 15 august 2020. Motivele pentru care sunt sărbătoriți toți cei care poartă numele Sfintei Fecioare Maria, deși azi este prăznuită (sărbătorită) Adormirea ei (moartea – cum ar spune cei care nu înțeleg ce înseamnă moartea și viața de fapt).

Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă cuvintele viață și moarte, prin prisma credinței creștine, trebuie să înțelegem cuvintele Bibliei, cartea cărților – Βιβλίο în limba greacă înseamnă carte, iar Biblia este cunoscută sub numele de Cartea cărților din două motive. Un motiv îl reprezintă faptul că această Carte este o carte istorică scrisă sub inspirația Duhului Sfânt. Al doilea motiv este că ea cuprinde mai multe cărți în cadrul ei, și anume 66 de cărți, dintre care “Vechiul Testament cuprinde 39 de cărți canonice, primite de Biserică și insuflate de Dumnezeu și 14 cărți necanonice, dar recomandate de Biserică spre a fi citite” conform site-ului crestinortodox.ro, și 27 de cărți cuprinse în Noul Testament.

Înaintea venirii Mântuitorului Iisus Hristos, oamenii, indiferent dacă erau buni și morali sau răi și imorali, drepți sau nedrepți, în fața lui Dumnezeu, așadar indiferent de starea lor ajungeau în Șeol, în ebraică șe’ol sau “locuința morților” (Pilde 9, 18; Isaia 14, 9). Odată cu răstignirea, moartea Fiului lui Dumneze pe cruce, Învierea (“Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le”) și Înălțarea Sa la ceruri după 40 de zile, oamenii prin credință, botez, mirungere și împlinirea învățăturii Mântuitorului beneficiază din nou de Paradis (paradisos în limba greacă înseamnă Grădină), numai că de acum înainte noi creștinii îl numim Rai (sau Împărăția lui Dumnezeu). După moartea trupului pământesc, trupul pnevmatikos (înduhovnicit) trece într-o nouă etapă a viețuirii sale. Există două judecăți, o judecată particulară – la moartea fiecărui om – și o judecată de obște, la Parusia, a doua venire a Mântuitorului. Prin judecata particulară este judecat omul în funcție de faptele sale. Dacă a săvârșit fapte bune este dus de îngeri în Împărăția lui Dumnezeu (acesta se mai nimește “Sânul lui Avraam” (Luca 16, 22), sau “Rai” (Luca 23, 43), unde vor trăi o viață veșnică și fericită. Locul unde ajung necredincioșii și cei ce păcătuiesc (păcatele spovedite și iertate de către părintele duhovnic nu mai sunt trecute în carte după care se face judecata – același păcat în formă continuată se numește patimă) se numește “Iad” (Luca 16, 22). Câteva informații le-am preluat de pe site-ul mitropolia-ro.de, articol realizat “Despre viața viitoare”.

Icoana Fecioarei Maria cu pruncul Iisus - Izvorul Tamaduirii
Icoana Fecioarei Maria cu pruncul Iisus – Izvorul Tămăduirii

În articolul acesta am demonstrat că așa cum Iisus Hristos a spus că El este Calea, Adevărul și Viața, iar Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește că “Dacă trupul nostru este mădular al lui Hristos, și dacă Hristos a înviat, apoi și trupul nostru va urma Capului” (Omilia XVII). Iar mădulare devenim prin credința, îndeplinirea poruncilor fiind oameni morali, spovedirea păcatelor și împărtașirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului.

Iar Maica Sa, dându-i naștere lui Hristos, este Maica Vieții. Datorită acestui fapt pentru Fecioara Maria, dar și pentru noi toți, indiferent că suntem buni sau răi, credincioși sau necredincioși, moartea este o adormire, o trecere a trupului din planul pământesc în planul spiritual / duhovnicesc.

Așa că urez un sincer La mulți ani tuturor celor ce își sărbătoresc ziua onomastică! La mulți ani, Maria, Marian, Mioara, Maricica, etc.!